Ratusz

Nowy ratusz jest symbolem nowoczesnej architektury miasta. Urzędy miejskie zostały umieszczone w zabytkowym budynku miasta, dawnych szkołach podstawowych poświęconych Vittorio Emanuele II.

Altri monumenti