Porta vicentina

Porta Vicenza jest zachodnim wejściem do miasta. Ma wieżę o wysokości od 22 do 25 metrów, z potrójnym systemem drzwi. Prawie nic nie pozostało z najbardziej zewnętrznych sektorów i mostów zwodzonych, zwłaszcza po zniszczeniach napoleońskich i dziewiętnastowiecznych. Wewnętrzna część Porta Vicenza jest freskowana obrazem Ukrzyżowania.

Altri monumenti